Aantekeningen behorende bij stamboom-van-niftrik

Markante protestant

Niftrik, Gerrit Cornelis van Niftrik, Gerrit Cornelis van
Hervormd theoloog (Arnhem 24 oktober 1904 - Amsterdam 25 oktober 1972)

‘In "Hardegarijp" heeft het kerkvolk me vernietigd en was de officiële theologie het met me eens. Nu heeft de officiële theologie mij vernietigd en juicht het kerkvolk me toe.’ Het is voorjaar 1972 als Van Niftrik een ‘discussie-interview’ wordt afgenomen door Rik Valkenburg, de christelijk-gereformeerde veelschrijver en chroniqueur van het orthodoxe protestants-christelijke leven. Een halfjaar eerder, in oktober 1971, is Getuigenis aan de Gemeente van Jezus Christus verschenen. In deze open brief, ondertekend door onder meer Van Niftrik, Aalders en de weduwe van Van Ruler, wordt scherp stelling genomen tegen de vermaatschappelijking en verpolitisering van de kerk en haar boodschap. ‘Je móét anti-apartheid zijn,’ foetert Van Niftrik tegenover Valkenburg. ‘En vooral ook anti-Nixon en noem maar op. Het is niet anders dan verkapt wetticisme.’ Veel collega’s en oud-studenten hebben Van Niftrik de rug toegekeerd. ‘Ze doen alsof ik elke politieke geëngageerdheid tegen wil houden, ze vergeten dat ik reeds politiek en maatschappelijk geëngageerd was toen de meeste dominees het nog niet waren.’


Lees meer:
http://www.protestant.nu/Encyclopedie/tabid/359/Default.aspx?Page=Niftrik%2c%20Gerrit%20Cornelis%20van

Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 15-7-2011 13:07:26 door Paula van Niftrik