Aantekeningen behorende bij stamboom-van-niftrik

aantekening van J.E.van Niftrik

Kees Kruisheer heeft tesamen met L.P.M. Hoogeveen een verhandeling het licht doen zien, genaamd "De Beurt-en Stoomvaart Nijmegen-Rotterdam 1649-1949" ( Nijmeegse studieën deel VI), waarvan hij zo vriendelijk was een exemplaar aan de leden van de fam. Van Niftrik ten geschenke toe te zenden.
Hierin wordt het aandeel belicht dat enige generaties van het geslacht Theunissen tesamen met die van het geslacht Diepenveen, in deze scheepvaart hebben gehad. De vader van mijn grootmoeder Van Niftrik was een Theunissen. Hij was de laatste van drie generaties die deze scheepvaartmaatschappij mede bestuurd heeft.
Ik ben van mening dat wij Kees Kruisheer en zijn medeschrijver hulde en dank verschuldigd zijn voor dit belangwekkende stukje geschiedenis.
Juni 1978, Heemstede. J.E. van Niftrik

Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 20-7-2011 16:46:55 door Paula van Niftrik