Prof. G.C. van Niftrik C.L. v N drie generaties

Stamboom

familie van Niftrik en familie Baars

drie broers J.G. Baars sr. Albert Herman Baars (mijn vader)

 

van Niftrik voorouders tekstvanNiftrik grafischvN vanniftrik.PDF

Op deze site vindt u de stamboomgegevens van de familie Van Niftrik en van de familie Baars.
De gegevens  van de familie Van Niftrik (die terug gaan tot 1695) zijn verzameld door J.G.van Niftrik (oom Job) geboren op 5 Aug 1893 in Vlissingen NL. Zijn gegevens heb ik op het internet gezet en van hieruit zal ik zijn werk voortzetten.

Baars voorouders parenteelB grafischB

De gegevens van de fam. Baars zijn door mijzelf verzameld. Ik heb uren doorgebracht in het gemeente-archief van Amsterdam aan de Amstel, waar ik gegevens over mijn familie heb gevonden.
Met dank aan de heren J.H.Baars, J.G.Loots, B.J.Loots, G.Klijn, S.van den Berg, mevr. Thea Baars en de heer Joh. Petr. M. Baars, die mij gegevens hebben verstrekt, kon ik de stamboom weer aanvullen.

foto's

Met alle gegevens, die ik heb, ben ik aan het werk gegaan met behulp van het programma "Family Origins" en met het programma "Aldfaer". zie links.